top of page

Komplexní řešení pro Vaší organizaci
 

Organizaci vnímáme jako komplexní systém vztahů, cílů a potřeb a přistupujeme k jejímu růstu osobitě. Sjednáme si s Vámi konzultaci a přijedeme za Vámi.

 • Chcete nalézt silné stránky vašich zaměstnanců a strategicky rozvíjet jejich potenciál?
  Zpracujeme pro Vás analýzu vzdělávacích potřeb vašich zaměstnanců. V rámci analýzy uspořádáme participativní odpoledne s vašimi zaměstnanci, které slouží k identifikaci základních potřeb kolektivu. Poté realizujeme skupinové nebo individuální rozhovory se zaměstnanci a skrze perspektivu silných stránek se zaměříme na identifikaci konkrétních silných stránek a vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Další možností je rozpracovat analýzu potřeb jednotlivých týmů nebo analýzu potřeb jednotlivých zaměstnanců.
 • Chodí Vaši zaměstnanci na vzdělávání, které neodpovídá jejich potřebám?
  Vytvoříme pro Vás vzdělávání na míru. Jedná se o vytvoření vzdělávacího kurzu nebo workshopu pro konkrétní oddělení organizace, nebo celou organizaci. Délka vzdělávání, jeho navržený rozsah, obsah i didaktické metody jsou transparentně prezentovány vedení organizace. Součástí vzdělávání je vytvoření krátkých materiálů na míru pro danou organizaci k tématu vzdělávání.
 • Potřebujete vytvořit strategický plán vzdělávání?
  Vypracujeme strategický plán, který bude minimálně na dva roky stanovovat cíle, popisovat kroky a aktivity k naplnění vzdělávacích potřeb vašich zaměstnanců.
 • Potřebujete budovat týmového ducha a rozvíjet skupinovou kohezi?
  Prožijte s námi rozvojový den/dny zaměřené na posílení skupinové integrity kolegů a kolegyň v neformální atmosféře. Teambuilding je postaven na aplikaci zážitkové pedagogiky a zároveň je zařazena “problem solving” aktivita na rozvoj týmových dovedností. Výhodou teambuildingu v rámci komplexního přístupu je aplikace znalostí silných stránek a nastavení jednotlivých aktivit pro organizaci.
 • Myslíte si, že pohled externí konzultantky může zefektivnit vaši práci?
  Využijte metodické konzultace a facilitaci intervizích porad.
 • Potřebujete evaluovat činnost vašich služeb, projektu či organizace?
  Vytvoříme Vám na míru evaluační nástroje a metodologii, plán a evaluační zprávu.
bottom of page