top of page

7 důvodů, proč se vzdělávat

Učení je mučení už dávno neplatí. Strávit celé dny v knihovně, abychom našli nové informace? Překládat si cizojazyčný článek slovo od slova se slovníkem? Tomu se říká Středověk. Dnes máme chytré mobily, aplikace a hlavně Google – amen.Ale pořád jsme lidé. Rádi sdílíme. Chceme zažívat pocit, že v tom nejsme sami. Nebo se pochlubit, že nám něco jde a třeba inspirovat ostatní. Je to přirozené. Jezdíme na společné kurzy a učíme se navzájem.


Má to své výhody. Jaké konkrétně? Pojďme se na ně podívat!


1. Najdete inspiraci

Na kurzech se potkáte s novými lidmi. Většinou někdo ze skupiny něco zajímavého řekne. Něco si myslí, nějak se projeví. Názory druhých nás mohou ovlivnit, přidat perspektivu navíc. A někdy se nám podaří v kolektivu najít spřízněnou duši. Vznikají tak nová přátelství na delší dobu.


TIP: Zapisujte si inspirativní myšlenky a nápady hned během kurzu na papír, nebo do poznámek v mobilu. Můžete se k nim pak opakovaně vracet.


2. Změníte prostředí

Opustíte svou běžnou sociální bublinu. Svůj pracovní kolektiv i s jeho stereotypy. Můžete si vydechnout od každodenních povinností a soustředit se na čistě na téma kurzu. Nádech, výdech…


TIP: Doma i v práci oznamte, že odjíždíte na kurz a nebudete k dispozici. Neodpovídejte na pracovní maily, nezvedejte telefony, neotvírejte chaty na sociálních sítích. Užijte si přítomný okamžik a atmosféru kurzu. Spoluutváříte ji s dalšími účastníky a lektory.


3. Dozvíte se něco nového

Nemyslíme tím definice autorů a nejnovější publikace. I když ty nás mohou taky obohatit. Myslíme tím novou dovednost, zážitek, který si sami na sobě prakticky vyzkoušíte. Pro hodně z nás jsou nácvik a modelové situace strašákem. To jako teď? Tady před ostatními? Úplně sám, sama? Ale když se odhodláme, většinou jsme nakonec rádi, že jsme si mohli věci hned odzkoušet.


TIP: Berte modelové situace jako výzvu. Když vám dají lektoři příležitost praktického nácviku, překročte svou komfortní zónu a staňte se dobrovolníkem mezi prvními.


4. Zefektivníte svou práci

Na kurzu se dozvíme nové informace. Získáme nové dovednosti a zkušenosti. Ty pak mají vliv i na naši práci. Přispíváme tak ke zkvalitnění našich služeb, přístupu ke klientům a produktivitě organizace.


TIP: Sdílejte nově nabyté dovednosti s kolegy z týmu. Můžete tak přispět k rozvoji a zefektivnění vaší práce na širší úrovni.


5. Sledujete aktuální trendy

Lektoři jsou profíci na témata, která přináší. Na kurzech s vámi sdílejí nové trendy a inovace v oboru. Máte díky tomu přístup k aktuálním poznatkům a metodám, které využijete ve své praxi.


TIP: Zkoušejte nové trendy a inovace implementovat do vaší praxe. Pomůžete tím k rozvoji vaší služby i oboru jako takového.


6. Získáte větší jistotu

Čím víc toho známe a víme, tím víc si věříme. To je jednoduchá rovnice. Díky kurzům si zvyšujete profesní sebevědomí a respekt u kolegů a kolegyň. Navíc zvyšujete své šance na trhu práce a dobrý pocit ze sebe sama.


TIP: Na škále od jedné do deseti si zaznamenejte, jak jste si jistí v tématu před zahájením kurzu. Po jeho absolvování to vyzkoušejte znovu. Jste se teď alespoň o stupeň jistější?


7. Užijete si čas pro sebe

Je čistě na vás, jak kurz prožijete. Jestli budete každou volnou chvilku vyřizovat pracovní maily, nebo si čas užijete bezstarostně v klidu u kávy s příjemným pokecem s ostatními. Vzdělávání je příležitost užít si pracovní čas čistě pro sebe.


Chcete využít těchto benefitů? Vyberte si z naší nabídky kurzů. Udělejte si čas pro sebe a pojďte růst s námi.
55 zobrazení

Kommentare


bottom of page