top of page

Všichni se nás ptají, jaké to bylo? Tak takové...

Byl to náš úplně první kurz. Vlajková loď kurzu Metoda komunitní práce. Možná to znáte, jaké pocity se pojí s každým poprvé… různá očekávání, obavy s nervozitou a zároveň tradiční motýlci v břiše a obrovská radost, těšení se. Jaké to bude? Podaří se to podle našich představ? Bude se naše forma a přístup účastníkům a účastnicím líbit? Byl to první křest Rosteamu. Křest fungování a vize firmy a náš sen se stával skutečností.


Taky na straně lidí přicházejících do kurzu panovala řada očekávání a obav. Co tam bude za lidi? Budu jim rozumět? Je to opravdu pro mě? Jak to bude probíhat? Kéž by to nebyl jen výklad u power-pointové prezentace… Přichází den D. Historický milník hlavně pro nás čtyři duše Rosteamu. Jsme nesmírně vděčné, že zrovna tito lidé, přicházející na kurz s otevřeným srdcem a myslí, jsou u toho s námi a my tady můžeme být plně pro ně.Zajímá Vás, jak to probíhalo?

Představte si klasickou třídu, kde lidé sedí v lavicích a učitelé stojí na stupínku nad nimi. A teď na to klidně zapomeňte. Tento formát s námi nezažijete. Po celou dobu kurzu jsme seděli společně v jednom kruhu. Stoly jsme používali jen k určitým aktivitám nebo skupinové práci. Nepasovaly jsme se do rolí expertek, ba naopak, důležitý pro nás byl partnerský přístup. Témata jsme představovaly v příbězích, které byly protkané našimi praktickými zkušenostmi a aktuálními teoretickými znalostmi metody komunitní práce. Přinášely jsme procesy a informace, ovšem bylo na samotných účastnících, aby si vybrali, co je pro ně užitečné a důležité.


Velmi jsme dbaly na pocit bezpečí ve skupině. Jednak je to základní lidská potřeba. Zároveň lidé nemuseli přemýšlet nad tím, jestli něco řeknou hloupě, nebo se divně projeví, ale mohli se soustředit na sebe. Na prohlubování svých znalostí, přemýšlení o svých kontextech práce a svém seberozvoji v roli komunitních pracovníků. A co vnímáme jako zásadní? Obsah kurzu tvořili lidé společně s námi. Prostřednictvím participativních technik, skupinové práce a společných reflexí na spoustu věcí přicházeli sami a mohli se obohatit o své různorodé zkušenosti z praxe. A naštěstí pro nás se nikdo nebránil našemu humoru 😊 Jednoduše jsme principy komunitní práce žili společně i na našem kurzu.


A jak to dopadlo?

Nade všechna očekávání… hlavně těch našich. Projevil se efekt dlouhodobého kurzu, který poskytl lidem kromě procesu učení také možnost zažít kouzlo skupinové dynamiky v plné intenzitě. Možnost cítit, že někam patřím. Možnost těšit se na další setkání a lidi, ke kterým mám nějaký vztah. Možnost být nejen součástí, ale hlavně tvůrcem a tvůrkyní. Možnost projevit své emoce a prožívání autenticky. Každý z nás vnesl do kurzu sílu svých silných stránek a zároveň měl možnost projevit své slabosti, s důvěrou, v bezpečí. Byli jsme v tom společně. Po celou dobu jsme vzájemně sdíleli, žili a rostli. Potvrdili jsme si, že volba našeho claimu -„Rosteam, pojďte růst s námi", byla správná. Díky alchymii tohoto společenství lidí. Nyní víme, že vzdělávání může probíhat nenásilně, autenticky a s plnou důvěrou v potenciál, který v lidech je. A teď je čas jít dál. My už připravujeme nová témata a kurzy. Ale víte, jak to je, když je něco poprvé… na to se prostě nezapomíná 😊
305 zobrazení

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page