top of page
zuzka-2.png

+420 775 069 472
stankova@rosteam.cz

Mgr.

Zuzana Stanková, Ph.D.

„Miluji dobré jídlo a kvalitní kávu, pocit když večer vyběhnu s čelovkou do tmy, když mi někdo vrátí darovaný úsměv, trapnohumor jež mě provází každým dnem a rozvíjení potenciálu, který v každém vidím. Snad se budeme vzájemně společně rozvíjet."

Jako sportovkyně tělem i duší ráda přijímám výzvy a  jednou z nich bylo studium sociální práce. Hned v průběhu prvních přednášek jsem objevila své nadšení z oboru sociální práce, bavilo mě získávat informace a připadal mi tak blízký. Měla jsem velké štěstí a již v průběhu bakalářského stupně jsem získala příležitost pracovat jako terénní sociální pracovnice v komunitě. Práce s lidmi mě nadchla. Přijala jsem za své vidět lidi jako partnery v procesu změny, pracovat na jejich silných stránkách a dozvídat se, kolik potenciálu se v každém nachází. Na své pracovní cestě považuji za významné, že jsem ve světě komunitní práce měla skvělou metodickou podporu, která mi neustále pomáhala reflektovat proces metody a účastnila jsem se mnoha vzdělávání i zahraničních cest. Vážím si podpory a supervize např. s Leidou Schuringou jako holandské průkopnice metody komunitního rozvoje. Svým působením  v praxi komunitní práce jsem měla možnost podílet se na vytváření vzdělávání pro komunitní pracovníky a transformovat se v  metodičku komunitní práce.

 

Jako člověk z praxe jsem nevěřila, že se po magisterském stupni nadchnu pro výzkum a doktorské studium.  Studiem doktorátu jsem získávála výzkumné, analytické a pedagogické zkušenosti a objevovala krásu vědění sociálních věd. Na této cestě jsem poznala Barču, která mi pomáhala krásu bádání objevovat. Vše najednou začalo dávat širší smysl a praxi sociální práce jsem viděla ve větších souvislostech. Měla jsem možnost se začít věnovat i dalším tématům jako facilitace, komunikace, reflexivita nebo konflikty. Najednou  se mou hnací silou stala touha umět přenášet aktuální vedecká zjištění do oboru tak, abych jej mohla pomoci rozvíjet v praxi. Pevně věřím, že s Rosteamem k tomu můžeme také přispět.

bottom of page