top of page
Rosteam-uvod.jpg

Dáváme vědě duši

Jsme první společensko-vědní univerzitní spin-off v ČR a přemosťujeme vědecké znalosti ze sociální oblasti do běžné praxe. Jde o inovativní způsob, jakým přenášet rychle a flexibilně znalosti z akademické sféry přímo do praxe.

rosteam-spinoff.jpg

Co je spin-off?

Je to obchodní společnost, kterou zakládáme za účelem rozvoje duševního vlastnictví vědců a vědkyň Ostravské univerzity. Ta má u nás vlastnický podíl a dotváří tak duši naší společnosti.

Úvod
Spin-off

Nesnažíme se přetvářet ostatní, ale rozvíjet jejich potenciál, a proto pojďte růst s námi.

Růst pro jednotlivce

Chcete rozvíjet své silné stránky ve specifických tématech? Pokud ano, naše kurzy jsou určené právě Vám.

Růst pro organizaci

Chcete analyzovat vzdělávací potřeby Vašich pracovníků nebo potřebujete vyhodnotit výsledky realizovaných aktivit organizace? Nabízíme komplexní přístup, který reaguje na potřeby a aktuální trendy v našem oboru.

Naše služby

S kým budete růst?

V oboru sociální práce jsme se potkávaly v různých perspektivách (jako výzkumnice, vzdělavatelky a praktičky). Zjistily jsme, že naší společnou perspektivou je vidět lidi jako partnery v procesu změny a posouvat praxi sociální práce o level výš.

Po dlouholetých zkušenostech ze sociálních služeb a komunitní práce máme chuť organizovat a otevírat témata, která jsou založena nejen na tom, co umíme, ale také na aktuálních vědeckých datech.

ivet.png

Mgr.

Iveta Kowolová

+420 731 566 579

kowolova@rosteam.cz

bara-prof.png

Mgr. et Mgr.

Barbora Gřundělová

DiS., Ph.D.

+420 775 198 598

grundelova@rosteam.cz

"Dává nám smysl ptát se lidí, co potřebují a reagovat na to vzděláváním a analýzou šitých na míru."

zuzka.png

Mgr.

Zuzana Stanková

Ph.D.

+420 775 069 472

stankova@rosteam.cz

lenka.png

Mgr.

Lenka Szotkowská

+420 728 240 830

szotkowska@rosteam.cz

Tým

Co je u nás nového?

Novinky
Kontakt
bottom of page